Osmé video pořadu Mart Eslem: Na palubě.

Život jedenáctiletého youtubera. Exkurze do života a myšlenek jedenáctiletého youtubera. Co pro něj znamená internet a sociální sítě? Jak vnímá svět okolo sebe a život dospělých? Co se jedenáctiletému klukovi líbí a nelíbí na škole? Jak veliký je rozdíl mezi dětstvím dnes a v předešlém století? Víme vlastně jak žijí dnešní děti? Pokud ne, tak máme možnost se to dozvědět, stačí se jich zeptat a projevil trochu zájmu o jejich svět a jejich problémy.

Moderátor: Mart Eslem
Host: LEVI_CZ
Kamera, střih a výroba: David Surý